KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

 
Chất lượng luôn là một phần không thể khoan nhượng đối với KUO SHUAY. Thông qua một hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt, chúng tôi kiểm tra và ghi lại từng quá trình và chi tiết từ vật liệu đến thành phẩm.

IQC (Kiểm soát chất lượng đầu vào)

 
Kiểm tra thẻ kiểm soát của nhà cung cấp.
Kiểm tra từng thành phần.
Kế hoạch mẫu theo Tiêu chuẩn quân sự 105E.
Các thành phần chính được kiểm tra 100%.
Thiết bị đo lường được hiệu chuẩn hàng quý bởi đội kiểm soát chất lượng và hiệu chuẩn bởi tổ chức bên thứ ba hàng năm.

IPQC (Kiểm soát chất lượng trong quá trình)

 
Kiểm tra tuần tra : Kiểm tra bề ngoài, dung sai lắp ráp, xoay, âm thanh hoạt động, điều chỉnh máy về vị trí chính xác và kiểm tra các thành phần đầu vào.
Kiểm tra điều đầu tiên :Đội kiểm soát chất lượng tuần tra địa điểm sản xuất, kiểm tra bán thành phẩm và thành phẩm, kiểm tra nguyên liệu và thành phần có giống với BOM, xác nhận xem quy trình có phù hợp với SOP hay không và ngăn chặn sản phẩm được sản xuất không chính xác.

OQC (Kiểm soát chất lượng đầu ra)/h1>  

Sau khi kiểm tra bề ngoài và nhãn mác, tất cả các động cơ sẽ ở trong phòng kiểm tra tiếng ồn để kiểm tra 100% trước khi đóng gói. Các thử nghiệm này bao gồm thử nghiệm tiềm năng cao, thử nghiệm điện trở cách điện, thử nghiệm lớp và thử nghiệm tính năng. Mỗi động cơ có một số theo dõi duy nhất và có thể dễ dàng theo dõi trong tương lai.

 

Chứng nhận ISO9001

 

Mẫu kiểm tra ngoại hình

TOP