phone

Có câu hỏi? Gọi cho chúng tôi ngay bây giờ

Điện thoại : +886-4-2562-2116
SỐ FAX : +886-4-2561-2892
address

Chúng ta ở đâu?

No. 6, Gouxin Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan (R.O.C.) bản đồ
email

Cần hỗ trợ? Gửi email cho chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Các trường có dấu * phải được điền.
Subject *
Specific Requirements *
Company Name *
Country *
Business Type *
Contact Name *
E-mail *
TEL *
Address
Voltage and Frequency *
Synchronous Speed (Poles) *
Application *
Efficiency *
Certification *
Annual demand *
xác minh*
TOP