IE4มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่

Oct 11, 2022
news03
ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างของระบบระบายความร้อนและการอัพเกรดวัสดุ Kuo Shuayให้มอเตอร์มีระดับประสิทธิภาพสูงถึง IE4 จัดหาทางเลือกพลังงานสีเขียวให้กับลูกค้า
TOP