มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ที่ใช้กับตัวพาไฟฟ้าต้องการความเสถียรและการควบคุมความเร็วที่ดี มอเตอร์ของ Kuo Shuay เข้ากันได้ดีกับอินเวอร์เตอร์ของแบรนด์ต่างๆ โดยทำงานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูง ด้วยความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในฐานะที่เป็นหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้า ข้อกำหนดด้านการออกแบบและคุณภาพของมอเตอร์จึงเป็นโครงการหลักสำหรับ Kuo Shuay
TOP